Scintillo ställer sig till ditt förfogande tack vare mer från mer än 40 års erfarenhet med distribution och installation i hela Europa och i världen. Scintillo är ackrediterat hos de bästa arkitektfirmorna och har exklusivitet inom olika sektorer. Vi närvarar ofta på de främsta mässorna inom denna bransch för att säkerställa att vi alltid har koll på marknaden och det nyaste materialet för att alltid kunna erbjuda det absolut bästa till våra kunder. Tack vare vårt professionella team kan vi studera genomförbarheten av exklusiva verk och anpassa dem till dina önskemål. Inom denna sektor är det din dröm som vi gör verklighet av. Vi kommer utefter din idé att göra en 3D skiss och tillsammans arbeta fram din egna unika trappa.