Modell CA

Trappa Modell CA

Plats Prato.

Våra lösningar

Vi är stolta över att vara de enda i barchen som har tillverkat och insallerat en spiraltrappa utan mittpelare i denna storlek. Trappaornas diameter är hela 360 cm. De två trapporna beställdes av en kund till deras industriella lager de är speglade mot varandra där den ena går medurs och den andra moturs.

Tack vare trappornas vilplan och deras struktur, fungerar de också som nödtrappor. Kundens lager ligger i centrala Italien där det förekommer många jordbävningar, för att trappan ska vara säker är den certifierad mot skalv och jordbävningar.

Finischen av dessa dubbla trappor är det som utskiljer trapporna från andra trappor. Trappstegen är klädda i svart harts med glitter, ovan på det ligger 12 mm härdade glasskivor. Varje trappsteg är belysta med ledslingor. Det yttre handräcket är gjort av kromat stål i 8 trådar. Internt valde kunden att ha handräcket i samma betong som trappstegen är gjorda av för att få en fin och enheltig finish. Trappan är vacker sett nedifrån, från sidan och uppifrån.